Om projektet


Tillsammans med andra deltagare från din kommun kommer ni bilda en filmförening där ni visar era kortfilmer för varandra och för allmänheten, pratar om hur ni gjort filmerna samt arbetar med vad ni tycker det innebär att bo i eller komma från Tornedalen.


Ni kommer med andra ord även få lära er hur man skapar arrangemang och egna mötesplatser på era hemorter. Genom detta kommer ni även få lära er hur man driver en förening, samarbetar med företag, kommuner och andra organisationer. Under tredje året kommer hela projektet genomföra Sveriges nordligaste kortfilmsfestivalturné i hela Tornedalen.


Vi kommer gemensamt arbeta för att pitcha era kortfilmer till andra filmfestivaler och till TV såsom SVT, YLE, NRK och så vidare. Projektet kommer ha ett nära samarbete med Filmpool Nord.


Under projektets gång kommer ni delta i workshops och föreläsningar som ni tillsammans med projektledningen själva utformar. Ni kanske vill att en känd regissör eller manusförfattare besöker er och hjälper er med ert arbete? Eller att ni får en workshop i hur man gör masker, ljussättning eller ljudläggning.

  • Det kostar inget att delta i Meän Ääni, resor och boende betalas av projektet. Du får inte betalt för din medverkan, däremot kan det finnas möjlighet att sommarjobba i projektet.


  • Är du under 18 år behöver dina föräldrar godkänna ditt deltagande, bland annat rörande GDPR.


  • All verksamhet i projektet är drogfri.


  • Projektet pågår under tre år utanför skoltid. Vi kommer ha dialog med lärare i kreativa ämnen för att eventuellt kunna inkludera projektet i delar av undervisningen.
  • Vi kommer ha ett gemensamt avtal om hur vi arbetar i projektet, hur vi bemöter varandra och behandlar det som skapas i projektet.


  • Vi arbetar enligt studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhets värdegrund och kvalitetspelare. Alla ska känna sig trygga i Meän Ääni.


  • Går du sista året på gymnasiet? Vet du inte vad du ska göra efter studenten och känner dig osäker på om du kan delta hela projekttiden? Hör av dig till oss så funderar vi tillsammans!
  • Livet förändras för alla. En flytt eller något annat innebär kanske att du behöver avsluta ditt deltagande. Ingen är bunden till projektet - Däremot kan vi gemensamt komma fram till lösningar för att anpassa deltagandet efter din livssituation.


  • Alla deltagare i projektet kommer genom studiecirklar gå under studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhets försäkringar. Detta gäller vid alla aktiviteter inom projektet.

Här är några punkter du behöver förhålla dig till

Identitet är en viktig fråga hela livet, men kanske extra mycket under tonåren.

Vad innebär det att vara ung i Tornedalen? Hur utvecklas vi på våra hemorter, måste man flytta och hur viktigt är meänkieli och finska? Vi kommer arbeta mycket med detta också, dels kommer det automatiskt finnas med i era filmer eftersom ni kommer från Tornedalen. Men vi kommer också samarbeta med viktiga instanser såsom Met Nuoret (ungdomsförbund för tornedalingar) och Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaakso.